2017 SODES Başvurularında Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

2017 SODES Başvuruları Yapılırken Valiliğimiz SODES Birimine Proje Formları ile Birlikte Aşağıda Listelenen Belgelerin Teslim edilmesi gerekmektedir.

 

1-2 Nüsha Islak İmzalı Proje Formu (Her Sayfası Paraflanmış)

2-Derneğin Faal olduğunu ve Kuruluş tarihini bildirir Dernekler İl Müdürlüğünden alınmış yazı

3-Dernek Tüzüğü (Sadece STK’lar)

4-Dernek Karar Yazısı (Sadece STK’lar-Dernek yönetim kurulunca proje başvurusu kararının alındığına dair)

5-Projede Çocuk Parkı, Semt Sahası, Halı Saha ve Açık Hava Spor Alanı gibi bir yapım söz konusu ise yapılacak işin yer tahsis yazısı

6-Projeyi destekleyecek diğer belgeler

 

Önemle duyurulur.

2017-03-10